Senter for talespråkstimulering

Default Image

Logg inn med skjemaet til venstre for å redigere artikler.

Default Image

Ja takk, jeg vil melde meg på kurs i artikulasjonstrening for små barn. 
Kursdato 18. september 2020.

Faktura blir sendt din epostadresse. Hvis du ønsker at fakturaen skal betales av andre, fyller du ujt dette i feltet for betalers adresse.

 

Påmelding kurs i artikulasjonstrening

Fyll ut feltene nedenfor og trykk "Send". Hvis "Send" ikke virker, kan det skyldes at et felt ikke er riktig fylt ut.

Faktura vil bli stilet til deg og sendt til din epostadresse, med mindre du oppgir en annen instans som skal betale kursavgiften for deg.
Oppgi alle nødvendig opplysninger, som epostadresse, postadresse og evt ressursnummer og kontaktperson til den instansen som skal betale. Du har fått plass på kurset først når faktura er betalt, og du vil da få bekreftelse på kursplass sendt til din epostadresse.

Feltet "Navn" er ikke riktig fylt ut. Kun vanlige bokstaver og norske særtegn er tillatt.

Feltet "Din epost" er ikke riktig utfylt. Skriv inn en gyldig epostadresse.

Invalid Input

Feltet er ikke riktig utfylt . Skilletegn (unntatt punktum) er ikke tillatt. Kun vanlige bokstaver og norske særtegn er tillatt.

Fyll ut feltet over med evt. arbeidsgiver. Hvis du er selvstendig, skriver du "egen"

Fyll ut feltet over med navn og postadresse på den som skal betale kursavgiften, f.eks. arbeidsgiver. Oppgi også epostadressen vi skal sende fakturaen til, dersom den ikke skal sendes til din. Hvis du skal betale kursavgiften selv, fører du opp din egen postadresse. Vi sender elektronisk handelsfaktura til kommuner.

Fyll ut feltet over med spesielle behov eller hensyn, annen kontaktperson, eller annet du vil gjøre oppmerksom på.

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Hvis du har problemer med utfylling av skjemaet, kan det være du bruker et ulovlig tegn. Skjemaet godtar ikke skilletegn som komma eller kolon (punktum er tillat). Det kan også hende at du må oppdatere nettleseren din. (Internet Explorer, Chrome, Firefox o.l).


Default Image

About the Cochletten foundation

 

Cochletten was founded on 9 June  2000. The purpose for its activities is to promote and offer oral language training for people who experience hearing and/or language problems.

The Cochletten foundation’s associated speech and hearing therapists offer individual speech and listening training in Norwegian, English, German and French for children and adults. Most of our clients are hard of hearing, and the majority of them are cochlear implanted, but we also offer therapy for people with other language problems.

The public health insurance “NAV/HELFO” will cover the cost of the individual therapy sessions if certain requirements are met, one of which normally is a hearing impairment. Please contact us on the page “Kontakt oss” for further information.

Cochletten also offers habilitation services at the client’s home school or home kindergarten. This includes a visit to the school twice a year for observation and a meeting with the child’s parents and teachers. We are also available for consultation the rest of the year. The local “kommune” pays for these services, and contracts are written individually for each client. Please, contact us for further information.

 

Default Image

Tilbakemelding til helsedirektoratet etter seminar 2013 - Statlige midler må følge det cochleaimplanterte barnet i normalskolen

”Stiftelsen cochletten var deltagere på seminaret CI hva nå den 12. november 2013 i Helsedirektoratets auditorium. Vi ble av møteleder bedt om å sende kommentarer vedrørende oppfølgingen av barn med cochleaimplantater i Norge. Her kommer våre kommentarer.

STATLIGE midler må følge det døve barnet med cochleaimplantater som har norsk talespråk som sitt språk.

Stiftelsen Cochlettten har hatt ansvar for veiledning av skoler og barnehager i forbindelse med habiliteringen av barn med cochleaimplantater i snart 14 år. Vi har fulgt opp barn i hele landet fra Mo i Rana i nord  til Stavanger i sør. Vi har erfart svært ulike forhold på hjemstedet i forhold til hvilke ressurser barna får tildelt.

En døvt barn i Norge blir i av staten i lovs form (§ 2.6 i opplæringsloven) tildelt svært store ressurser, men bare hvis foreldrene bestemmer seg for å at barnet skal lære tegnspråk og kjøre et tegnspråklig opplegg i sin habilitering. Dersom foreldrene derimot ønsker at barnet skal ha norsk talespråk som sitt språk og gå integrert i normalskolen på dette grunnlaget, mister det alle de tildelte statlige ressursene i sin habilitering. I skolen kjemper de med de andre barna som trenger ekstrahjelp om de midlene som deres skole har fått tildelt av kommunen. Er det mange som trenger ekstra hjelp på den skolen der det cochleaimplanterte barnet går, blir det mindre ressurser til ham/henne. Rike kommuner har mer å stille opp med av ressurser enn fattige.

Cochletten opplever på ansvarsgruppemøter med skoleledelsen til stede at det cochleaimplanterte barnet blir sett på som en utgiftspost, og det er ikke sjelden at rektorene sier rett ut at foreldrene må forstå at det cochleaimplanterte barnet ikke kan få så mye hjelp som foreldrene ønsker, da det er andre barn på skolen som også trenger hjelp. Dette skaper svært mange gnisninger mellom skolen og foreldre og gjør foreldrene fortvilet. De ønsker å gjøre barna sine talespråklig og håper at de skal klare å få seg en utdannelse etter evner og anlegg som alle andre barn. De har med andre ord som mål å gjøre en framtidig skattebetaler av barnet sitt. Som takk for dette blir de fratatt den statlige finansiering av sitt cochleaimplanterte døve barns habilitering. Foreldrene er henvist til å føre en evig kamp om ressurser til barnet sitt. Dette er svært uverdig og utmattende.

Et barn med cochleaimplantater blir aldri normalthørende og vil trenge hjelp i normalskolen for å få et tilpasset undervisningsopplegg. Det burde være et minstekrav at STATLIGE midler til fulltids assistent, samt 5 timer spesialpedagogikk gjennom hele grunnskolenblir garantert ved lov i Norge.

Dersom en brøkdel av de statlige midlene som staten Norge har satt av til å opplære nye generasjoner døve i tegnspråk følger barnet uansett hvilket språk det velger, vil skolene ikke lenger se på barna med cochleaimplantater som en utgiftspost snarere tvert imot. De vil ta imot dem med åpne armer.

Konklusjon
Stiftelsen Cochletten mener at det må lovbestemmes at STATLIGE midler til døve cochleaimplanterte barn som har norsk talespråk som sitt språk og går i normalskolen skal finansiere fulltids assistent samt 5 timer spesialpedagogikk per uke gjennom hele grunnskolen. 

SIftelsen Cochletten

Vibeke Kolrud         Ingebjørg skaug   Anne Robberstad”
audiopedagog           logoped                 styreleder

–  Vår erfaring med Stiftelsen Cochletten er at de er utrolig engasjerte, svært positive og tilbyr en skreddersydd opplæring. De har lang og god erfaring med barn med CI og har fullt fokus på språkutvikling, steg for steg. Kort sagt: Det er en samarbeidspartner som er dedikert, følger tett opp og som det er godt å ha. Vibeke Kolrud og Ingebjørg Skaug fra stiftelsen Cochletten har fulgt opp Maria på hennes hjemmeskole. Vibeke Kolrud har i tillegg vært hennes taletrener siden hun var liten.
Ingvill Tonning og John Vold.

Flere tilbakemeldinger