Senter for talespråkstimulering

Default Image

 

Personopplysninger

 

Cochletten ble stiftet 9. juni 2000 med formålet å fremme talespråklig opplæring av hørselshemmede barn og brukere med andre talespråklige utfordinger.Vi tilbyr undervisning, veiledning og kurs. Nettstedet Cochletten.no eies og driftes av stiftelsen.

Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, slik som fødselsnummer, telefonnummer, adresser, og liknende.

Det er viktig for oss at du vet hva slags opplysninger som samles inn og hvordan vi håndterer ditt personvern.

Hvilken informasjon har vi om deg?

Vi behandler og oppbevarer personopplysninger i forbindelse med kurs, undervisning eller andre tjenester vi tilbyr. Vi lagrer ikke informasjonen lengre enn nødvendig, og den deles ikke med tredjepart.

Slik bruker vi personopplysninger

Opplysningene vi har registrert om deg bruker vi når vi fakturerer, og gjennomfører avtalene vi har inngått med deg. Opplysningene blir slettet så snart fakturaen er betalt.

Ønsker du innsyn i opplysningene?

Du har rett til innsyn i hvordan vi behandler og lagrer dine opplysninger. Ønsker du å se hvilke data vi har lagret om deg kan du sende en melding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 Når sletter vi dine data?

Vi avslutter ditt kundeforhold når du ikke lenger har avtaler med oss. Vi lagrer dine personopplysninger i tråd med bokførings- og hvitvaskingsregelverket, og vi lagrer nødvendige opplysninger om ditt kundeforhold helt frem til foreldelsesfristen.

 

Default Image

 

 

Vi vil behandle bestillingen så raskt vi kan. 

Med vennlig hilsen Stiftelsen Cochletten

 
Default Image

Her kan du se noen aktuelle videoer.

Amanda forklarer hvorfor alle filmer bør tekstes. 

 

 

Utsnitt av en lytte- og taletreningstime

 

 

Marte og Vibeke jobber med språket.


Nominasjon til pris

Stiftelsen Cochletten fikk midler fra Helse- og rehabiliteringsfondet (Extra-spillenes fond) til å starte opp Cochlettens arbeid og ble for prosjektet nominert til Ekstraprisen for 2003. Vi ble i den forbindelse presentert på NRK. Se videopresentasjonen her.

 

 

 
 
 
 
 
 
Default Image

Stiftelsen Cochlettens formål er å fremme og tilby talespråklig trening for mennesker som er hørselshemmet eller har andre språklige utfordringer. Taletrenerne som jobber for Cochletten er erfarne logopeder og audiopedagoger. De gir individuelle lytte- og taletreningstimer på norsk, engelsk, fransk og tysk til barn og voksne. De fleste av Cochlettens brukere er cochleaimplanterte, men vi tilbyr også behandling til mennesker med andre språkproblemer. HELFO vil dekke utgiftene til de individuelle behandlingstimene dersom forutsetningene er til stede i henhold til gjeldende lovverk. Cochletten har også et tilbud om oppfølging og observasjon av barn i barnehager og skoler i barnas hjemkommuner.

Default Image

KURS: Praktisk artikulasjonstrening med små barn


Kurset for deg som jobber i barnehage eller småskolen og ønsker å hjelpe barn som strever med uttalen.

 

Stiftelsen Cochletten holder kurs for  lærere og andre ansatte i barnehage og småskole, spesialpedagoger, logopeder, audiopedagoger og andre som jobber direkte eller indirekte med barn til dagskurs i praktisk artikulasjonstrening. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper av kursdeltakerne. Kurset omfatter både normalthørende og hørselshemmede barn. 

Logoped Ingebjørg Skaug, som til daglig er tilknyttet stiftelsen Cochletten, er hovedforeleser på kurset. Hun er kjent for å holde svært praktiske forelesninger med demonstrasjon av ulike spill, logopedtriks og treningsmetoder som kursdeltagerne vil kunne bruke direkte med barna. Ingebjørg Skaug har skrevet boka «Norsk språklydlære med øvelser» og har utgitt «Språklydspillene Fotballspillet». Kurset vil ta utgangspunkt i begge disse verkene. Ingebjørg er spesielt opptatt av at barn skal få hjelp til sine språkproblemer så tidlig som mulig med lek- og spillorientert opplegg. 

TIDSPUNKT FOR NESTE KURS ANNONSERES PÅ DENNE SIDEN I GOD TID FØR KURSETDefault Image

Stiftelsen Cochlettens formål er å fremme og tilby talespråklig trening for mennesker som er hørselshemmet eller har andre språklige utfordringer. Taletrenerne som jobber for Cochletten er erfarne logopeder og audiopedagoger. De gir individuelle lytte- og taletreningstimer på norsk, engelsk, fransk og tysk til barn og voksne. De fleste av Cochlettens brukere er cochleaimplanterte, men vi tilbyr også behandling til mennesker med andre språkproblemer. HELFO vil dekke utgiftene til de individuelle behandlingstimene dersom forutsetningene er til stede i henhold til gjeldende lovverk. Cochletten har også et tilbud om oppfølging og observasjon av barn i barnehager og skoler i barnas hjemkommuner.


Høsten 2013 arrangerte Helsedirektoratet en konferanse under tilttelen "CI – hva nå?"  Her er vår tilbakemelding til helsedirektoratet i etterkant.

Treningsprogram for barn

Cochletten har gjennom årene utviklet sitt eget treningsprogram som til stor grad er basert på den samme pedagogiske ideen som ligger til grunn for ”Språklydspillet” utarbeidet av Ingebjørg Skaug (se under ”Materiell”). Opplegget går ut på å etterligne og forsterke den normale talespråkslæringen ved å trene inn vokallydene først og deretter jobbe med konsonantlydene i enkle stavelser. For de aller minste barna foregår denne leken med lekedyr og andre konkreter. Bokstaver introduseres så snart barna er i stand til å forholde seg til dem og leke med dem. Dette er viktig for at våre brukere skal bli best mulig lesere. Så snart barna er modne for det, begynner vi å spille spill med bokstaver.

Alle norske språklyder læres på denne måten med støtte av bokstaver eller lydskriftstegn for de språklydene som ikke skrives lydrett. 

For de minste er teoriøktene bakt inn i leken og tar liten plass, men etter hvert som barna modnes brukes en større del av timene direkte til strukturert trening. Vi legger vekt på at barna lærer å lytte og diskriminere så godt de kan først, før de lærer å si språklydene korrekt. Vi tilrettelegger for det enkelte barn ut ifra hans eller hennes mestringsnivå til en hver tid. Det er alltid av største prioritet at det er en positiv stemning i timene og at barna opplever at de mestrer. 

Vi loser barna gjennom den første leseinnlæringen ved å skrive lydskrift til ortografien for å forklare sammenhengen mellom skrift og uttale, og holder på med dette til uttalereglene er automatisert på norsk. 

Så snart barna har kommet godt i gang med å lese norsk, går vi i gang med den samme spillorienterte språklydlæringsprosessen på engelsk. Vi bruker den internasjonale lydskriften (IPA). Det er vårt mål at barna skal lære å lese denne lydskriften flytende, slik at de selv kan slå opp nye ord i engelskordboka og lære seg uttalen.

I tillegg til å jobbe med detaljene i talespråket som beskrevet over, jobber vi også parallelt med grammatiske elementer og med å stadig øke ordforrådet. Så mye som mulig utover dette gjør vi plass til gode samtaler om det barna selv er opptatt av til enhver tid. 

Treningsprogram for voksne 

Den største andelen voksne brukere hos oss er nylig cochleaimplanterte døvblitte. Men vi har også andre, normalthørende voksne brukere med spesielle språklige problemer.

Treningen for voksne cochleaimplanterte følger samme treningsprogram som den for barna, men som oftest i et mye raskere tempo og med hovedvekt på lyttetrening. Brukeren får jobbe både med lyttetrening og diskrimineringsoppgaver med enkeltspråklyder, og også med etteraping av tekst som taletreneren leser høyt for brukeren (såkalt ”speech tracking”). Det gis mulighet for opplæring i munnavlesning. Det settes av mye tid til den gode samtalen om ting som opptar brukeren.

Les mer om vår skåringsmetode (DAI – Dynamisk artikulasjonsIndex) 

 
Default Image

Each JA Joomla Template has its own matching 404 page. Below is the screenshot of 404 page style.