Stiftelsen Cochlettens historie

Cochletten ble stiftet 9. juni 2000 med formålet å fremme talespråklig opplæring av hørselshemmede barn og brukere med andre talespråklige utfordinger.

Stifterne var:
Anne Elisabeth Robberstad
Anne Birgitte Lind Askvig
Vibeke Kolrud
CI-foreningen v/Britt Føyen
Siri Skollerud

Stiftelsens grunnkapital ble stilt av:
Anne Elisabeth Robberstad
Anne Birgitte Lind Askvig
Kåre Stai
CI-foreningen (nå Cochleaklubben)

Sittende styremedlemmer:
Se registrene i Brønnøysund