Norsk språklydlære med øvelser

Boka er skrevet for logopeder, audiopedagoger, spesialpedagoger, fremmedspråkslærere, foreldre og utlendinger som skal lære seg norsk.

En bok med logopedtriks for innlæring av alle norske språklyder, med illustrasjoner, mange øvelser og lister med minimale par.  Boka kan også brukes som en lettlest lærebok i norsk fonetikk. Den kan brukes direkte fra 16-årsalderen i selvstudium. Engelsk, fransk og tysk artikulasjon er i tillegg behandlet og sammenlignes med norsk i slutten av hvert kapittel.

Norsk språklydlære med øvelser

Ingebjørg Skaug

Cappelen Forlag 2005  

ISBN 978-82-02-24637-2

 

Størrelse: 17 x 24 cm

Bestilles og kjøpes gjennom en vanlig bokhandel.

Prisen kan variere noe hos forskjellige bokhandlere.