Om Cochletten

Stiftelsen Cochlettens formål er å fremme og tilby talespråklig trening for mennesker som er hørselshemmet eller har andre språklige utfordringer.

Taletrenerne som jobber for Cochletten er erfarne logopeder og audiopedagoger. De gir individuelle lytte- og taletreningstimer på norsk, engelsk, fransk og tysk til barn og voksne.

De fleste av Cochlettens brukere er cochleaimplanterte, men vi tilbyr også behandling til mennesker med andre språkproblemer. HELFO vil dekke utgiftene til de individuelle behandlingstimene dersom forutsetningene er til stede i henhold til gjeldende lovverk.

Cochletten har også et tilbud om oppfølging og observasjon av barn i barnehager og skoler i barnas hjemkommuner.