Om oss

 

Cochletten ble stiftet 9. juni 2000 med formålet å fremme talespråklig opplæring av hørselshemmede barn
og brukere med andre talespråklige utfordinger. Siden har vi hatt mer enn 120 klienter