Ingebjørg Skaug

Ingebjørg har både språk- og arktitektstudier bak seg før hun utdannet seg til logoped.  

Hun jobbet som logoped i 4 år på på Briskeby skole og kompetansesenter, en talespråklig videregående skole for hørselshemmede. I tillegg har hun jobbet i to år innenfor logopedtjenesten i grunnskolen i Oslo. Fra 2003 har hun jobbet for stiftelsen Cochletten. Ingebjørg jobber med oppfølging av cochleaimplanterte barn i deres hjemkommuner og reiser sammen med Vibeke Kolrud til barnas hjemmebarnehage eller -skole en dag per semester. I tillegg tar Ingebjørg imot voksne og barn med hørsels- eller andre talespråklige problemer til individuelle timer i lytte- og taletrening. Ingebjørg er forfatteren av boka Norsk språklydlære, som er vel kjent og mye brukt blant logopeder og audiopedagoger i Norge.

 

 

Linker til publikasjoner av Ingebjørg Skaug:

Oppslagsverk med øvelser for alle norske språklyder 

Skaug, I: Norsk språklydlære med øvelser, Cappelen 1996, ISBN-978-82-02-24637-2


Ingebjørg Skaugs skåringsmetode for fonemtester; Dynamisk artikulasjonstest (DAI)

Skaug, I: A Dynamic Articulation Index, presentasjon på konferanse i Lund i Sverige 3. oktober 2002

 

Brettspillsamling for innlæring av alle norsk språklyder

Språklydspillene fotballspillet, Eget forlag 2015

 

 Arne Kirkhorn Rødvik, Ole Tvete, Janne von Koss Torkildsen, Ona Bø Wie, Ingebjørg Skaug og Juha Tapio Silvola 2019
Consonant and Vowel Confusions in Well-Performing Children and Adolescents With Cochlear Implants, Measured by a Nonsense Syllable Repetition Test

 

Artikkel om habilitering av cochleaimplanterte barn

Skaug, I.: Barn med cochleaimplantater: hørsel, evnetesting, pedagogisk tilrettelegging og språktrening, Norsk tidsskrift for logopedi 02/2020 

 

Kommentarer til tilsvar på min artikkel om cochleaimplanterte barn (se over)

Skaug, I: Kommentarer til tilsvaret fra Hilde Haualand og kolleger til min artikkel i Norsk tidsskrift for logopedi, Juni 2020, Norsk tidsskrift for logopedi 03/2020

 

Om manglende norsk logoped-grunnutdannelse

Skaug, I: I hvilket annet fag tar man mesterbrev uten å ha grunnutdannelse? Norge trenger et bachelor-studium som kombinerer logopedi og audiopedagogikk, Norsk tidsskrift for logopedi 03/2021, også publisert i Dansk audiologopedi 01/2021.

 


Kommentar til tilsvaret fra den norske tegnspråkslobbyen på artikkel om habilitering av barn med CI, oversatt til svensk: 

Rapport från Norge. Debatten om teckenspråk och cochleaimplantat tar aldrig slut? Kommentar til Hilde Haualand og kollegor, Barnplantabladet Maj 2021 

 

Arne K. Rødvik, Janne v. K. Torkildsen, Ona B. Wie, Ole Tvete, Ingebjørg Skaug & Juha T. Silvola (2023):
Consonant and vowel confusions in well-performing adult cochlear implant users, measured with a nonsense syllable repetition test, International Journal of Audiology, DOI: 10.1080/14992027.2023.2177893