Talespråklig oppfølging av barn i hjemkommunen

Cochletten har erfaring siden 1997 med oppfølging av barn i deres hjemmebarnehager eller hjemmeskole. 

Stiftelsen Cochletten har mulighet til å inngå kontrakter med norske kommuner om oppfølging  av hørselshemmede i barnehager og skoler. Stiftelsen sender hvert semester ut en logoped og en audiopedagog til barnehagen/skolen for en hel dags observasjon. Cochlettens fagfolk er med barnet hele dagen og observerer språklig og sosial adferd. Ofte blir det tid til å demonstrere ulike metoder for innlæring av språk med barnet med de lokale pedagogene til stede. På slutten av dagen deltar Cochletten på et tverrfaglig møte der observasjonsnotatene blir presentert, og veien videre blir diskutert med stedets pedagoger og foreldre. Cochletten kommer med konkrete forslag til hva pedagoger og assistenter bør jobbe med framover til neste observasjonsdag. Det kan dreie seg om:

 

 

Den beste måten å trene en vanskelig språklyd på:

  • Tilrettelegge akustisk, fysisk eller praktisk på en mer hensiktsmessig måte for å oppnå bedre læring.
  • Forslag om videre henvisning dersom vi mistenker spesielle problemer.
  • Forslag til hvordan man best kan jobbe med lesing, skriving, lydskrift og sosiale utfordringer for å oppnå bedre mestring.

De samme fagfolkene som reiser ut på observasjon jobber til daglig i Oslo der de gir enetimer til hørselshemmede barn som skal lære seg talespråk. De sitter med andre ord til daglig selv med de samme utfordringene som de lokale pedagogene til hørselshemmede barn rundt om i landet møter. Denne nærheten til problematikken resulterer i en praktisk orientert og individuell angrepsmåte ute i barnehagene og skolen. Cochletten er kjent for å gi praktiske, anvendelige og effektive råd.

Dersom du er interessert i å få vite mer om Cochlettens oppfølging i hjemkommunene, kontakt oss på kontaktskjemaet og før opp ditt telefonnummer, så svarer vi deg så snart vi kan.