Lytte- og taletrening for voksne

Hvordan går man fram for å få timer hos oss ? Du trenger to dokumenter: 

 
a1-Taletren-voksen-Vib

1 Rekvisisjon fra fastlegen

Be om henvisning/rekvisisjon på logopedisk/audiopedagogisk behandling fra din fastlege. Eksempel på en utfylt rekvisisjon kan du finne her.  Det er viktig at alle diagnoser føres opp (f. eks døvhet, cochleaimplantasjon, syndromer). 

Be legen føre på rekvisisjonen at det ønskes timer på 60 minutter x 25, som er det meste man kan få godkjent per rekvisisjon.

  Online-timer

Cochletten begynte å tilby online-timer under COVID-19-pandemien i 2020. Dette viste seg å fungere svært bra for de aller fleste. Vi kommer til å fortsette å ha dette tilbudet til alle som ønsker det, så lenge det er mulig. Fordelen ved online-timer er at klientene våre slipper stresset som transport til og fra våre kontorer innebærer, og de er ikke avhengig av å bo i Oslo-området for å få timer hos oss. De som ønsker dette tilbudet må ha god internettdekning.

Det varierer fra år til år hvorvidt myndighetene også krever følgende (ta kontakt med oss for å finne ut hvordan praksis er akkurat nå):

2 Avslagsbrev fra hjemkommunen

I følge reglene skal kommunen ha hovedansvar for behandling av talespråksrelaterte problemer. Privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger kan imidlertid ta over dette ansvaret dersom kommunene ikke kan gi det tilbudet brukeren har behov for og ønsker. Hjemkommunen må bekrefte skriftlig at den ikke kan stille tilsvarende tilbud. Timene blir da dekket av NAV/HELFO. Kontakt oss gjerne via kontaktskjemaet vårt for spørsmål vedrørende dette. 

Avslagbrevet fra kommunen skal bare skaffes til den første rekvisisjonen. Dersom brukeren trenger ytterligere behandling, er det deretter nok å bare skaffe en ny rekvisisjon fra fastlegen hver gang den forrige er brukt opp.

Både rekvisisjonen og avslagsbrevet skal sendes til vår adresse, som du finner nederst på siden.

 

Dette sendes inn av oss til NAV/HELFO for godkjenning for hver enkelt rekvisisjon.

Hva koster tale- og lyttetreningstimene?

Behandlingstimene hos oss blir dekket av NAV/HELFO dersom de godkjenner rekvisisjonen. Cochletten har imidlertid en egenandel som for tiden er på kr 50,- pr. time. Dette dekker utgifter til kopiering av treningsmateriell og lignende. Brukerne blir fakturert for egenandeler når en rekvisisjon er oppbrukt.

Brukerne kan også selv betale for timene, hvis de ikke får godkjent rekvisisjonen. Vi tar den gjeldende offentlige timeprisen fastsatt av Helsedirektoratet.