Kurs artikulasjonstrening

KURS: Praktisk artikulasjonstrening med små barn


Kurset for deg som jobber i barnehage eller småskolen og ønsker å hjelpe barn som strever med uttalen.

 

Stiftelsen Cochletten holder kurs for  lærere og andre ansatte i barnehage og småskole, spesialpedagoger, logopeder, audiopedagoger og andre som jobber direkte eller indirekte med barn til dagskurs i praktisk artikulasjonstrening. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper av kursdeltakerne. Kurset omfatter både normalthørende og hørselshemmede barn. 

Logoped Ingebjørg Skaug, som til daglig er tilknyttet stiftelsen Cochletten, er hovedforeleser på kurset. Hun er kjent for å holde svært praktiske forelesninger med demonstrasjon av ulike spill, logopedtriks og treningsmetoder som kursdeltagerne vil kunne bruke direkte med barna. Ingebjørg Skaug har skrevet boka «Norsk språklydlære med øvelser» og har utgitt «Språklydspillene Fotballspillet». Kurset vil ta utgangspunkt i begge disse verkene. Ingebjørg er spesielt opptatt av at barn skal få hjelp til sine språkproblemer så tidlig som mulig med lek- og spillorientert opplegg. 

TIDSPUNKT FOR NESTE KURS ANNONSERES PÅ DENNE SIDEN I GOD TID FØR KURSET