Lytte- og taletrening for barn

Cochlettens medarbeidere har erfaring siden 1997 med å gi lytte- og taletrening til cochleaimplanterte barn, samt til andre barn som har spesielle talespråklige utfordringer.

Cochlettens treningsprogram består blant annet av aktiv bruk av lydskrift, først på norsk og siden på engelsk. Lydskriften gjør det lettere å jobbe med de vanskelige detaljene i artikulasjon og lytting. Cochlettens program leder mot knekking av lesekoden for barn som ikke har begynt å lese ennå. Treningen legges opp som lek for de minste og spill når barna er modne for det. Vi har høye mål for barna og tilpasser opplegget til den enkelte. Det legges stor vekt på at barna skal bli best mulig lesere. Dette er ekstra viktig for dem som ikke får med seg muntlig informasjon på linje med de fleste andre. 

Hvordan går man fram for å få timer hos oss ?

Du trenger 2 dokumenter: 

1 Rekvisisjon fra fastlegen

Be om henvisning/rekvisisjon på logopedisk/audiopedagogisk behandling fra barnets fastlege. Eksempel på en utfylt rekvisisjon kan du finne her (last ned).  Det er viktig at alle diagnoser føres opp (f. eks døvhet, cochleaimplantasjon, syndromer). 

Be legen føre på rekvisisjonen at det ønskes timer på 60 minutter x 25, som er det meste man kan få godkjent per rekvisisjon.

  Online-timer

Cochletten begynte å tilby online-timer under COVID-19-pandemien i 2020. Dette viste seg å fungere svært godt for de aller fleste. Vi kommer til å fortsette å ha dette tilbudet til alle som ønsker det, så lenge det er mulig. Fordelen med online-timer er at klientene våre slipper stresset som transport til og fra våre kontorer innebærer, og de er ikke avhengig av å bo i Oslo-området for å få timer hos oss. De som ønsker dette tilbudet må ha god internettdekning.

Det varierer fra år til år hvorvidt myndighetene også krever følgende (ta kontakt med oss for å finne ut hvordan praksis er akkurat nå):

2 Avslagsbrev fra hjemkommunen

I følge reglene skal kommunen ha hovedansvar for behandling av talespråksrelaterte problemer. Privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger kan imidlertid ta over dette ansvaret dersom kommunene ikke kan gi det tilbudet brukeren har behov for og ønsker. Hjemkommunen må bekrefte skriftlig at den ikke kan stille tilsvarende tilbud. Timene blir da dekket av NAV/HELFO. Kontakt oss gjerne via kontaktskjemaet vårt for nærmere informasjon vedrørende dette. 

Avslagbrevet fra kommunen skal bare skaffes til den første rekvisisjonen. Dersom brukeren trenger mer lyttetrening, er det deretter nok å bare skaffe en ny rekvisisjon fra fastlegen hver gang den forrige er brukt opp.

Både rekvisisjonen og avslagsbrevet skal sendes til vår adresse, som du finner nederst på siden.

 

Dette sendes inn av oss til NAV/HELFO for godkjenning for hver enkelt rekvisisjon.

Hva koster tale- og lyttetreningstimene?

Timene i tale- og lyttetrening hos oss blir dekket av NAV/HELFO dersom de godkjenner rekvisisjonen. Cochletten har imidlertid en egenandel som for tiden er på kr 50,- pr. time. Dette dekker utgifter til kopiering av treningsmateriell og lignende. Brukerne blir fakturert for egenandeler når en rekvisisjon er oppbrukt.

Brukerne kan også selv betale for timene, hvis de ikke får godkjent rekvisisjonen. Vi tar den gjeldende offentlige timeprisen fastsatt av Helsedirektoratet.